Součásti pro hromosvody

Součásti pro hromosvody

Hromosvod je ochrana před přímým úderem blesku, tvoří štít, který má za úkol zachytit převážnou část bleskového proudu a vytvořit mu co nejpřímější cestu k zemniči.

Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve vytvoření vodivé překážky, která znemožní průnik bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnící soustavy (tzv. hromosvod Franklinova typu).

Součásti pro hromosvod - Elektro Česal Praha