Kabelové žlaby

Kabelové žlaby

Systém kabelových žlabů je stavebnice, která je tvořena kabelovými žlaby (rovné díly – standardní délky 2 m), spojkami odbočkami (koleny, T kusy), podpěrami (nosníky) a spojovacími prvky – šrouby.

Kabelový žlab - Elektro Česal Praha